Účetnictví Kubánková
IMG_0154.JPG

Účetnictví

účetnictví od nás zahrnuje

  • Kompletní vedení účetnictví
  • Vedení skladové evidence, fakturace a bankovnictví 
  • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
  • Zasílání platebních příkazů
  • Zpracování vnitřních směrnic a postupů účtování 
  • Zpracování daňového přiznání k DPH
  • Zpracování daňového přiznání k dani silniční
  • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu
  • Sestavení účetní závěrky